Go to Top

Gebouw in 3D opmeten

Het artikel in De ingenieur van 15 mei 2015 gaat in op nieuwe technieken in de bouw. Hierin geven ze uitleg over de lasermeter waarmee gebouwen in 3d worden opgemeten. Ook wordt Easymap genoemd. Het digitale gebouwbeheersysteem in de cloud.

Innovaties in de bouwsector volgen elkaar nauw op. De  technieken zijn vooral bedoeld om het werk sneller, accurater en overzichtelijker te maken. De lastermeter en Easymap zijn daar twee voorbeelden van. Lees het hele artikel om hier meer over te weten te komen.